Checklijst ‘Signalen van werkdruk?’

Als werkdruk te lang te hoog is krijg je daarvan stress. Voordat iemand overspannen raakt zijn er bijna altijd stress-signalen. Maar die zijn niet altijd gemakkelijk te herkennen. Zo heeft iedereen zijn eigen signalen van stress. Maar wat wel voor bijna iedereen geldt, is dat mensen met te hoge stress ‘anders dan anders’ doen. Daar kun je dus op letten.

Met deze checklijst kun je er achter komen of er signalen zijn. Je kunt de checklijst voor jezelf gebruiken. Of om signalen bij anderen te ontdekken. Ook kan de checklijst handig zijn bij een gesprek tussen medewerker en leidinggevende. Je kunt dan samen de checklijst doorlopen.

Zijn de signalen zichtbaar of niet?

In de bovenste helft van de checklijst staan de zichtbare signalen. In de onderste helft staan signalen die je niet meteen op het werk ziet, maar die wel belangrijke informatie geven over de stress en de werkdruk.

Gebeurt het vaker of is het een incident?

We hebben allemaal wel eens een keer stress. Dat is niet erg. Het gaat bij de checklijst erom of iets vaak het geval is. Als je signalen uit de lijst dus steeds ziet terugkeren, Let vooral op als die signalen ook nog ‘anders dan anders’ zijn. Dan is de kans groot dat er te hoge stress en werkdruk is.

Wat kun je doen met de uitkomsten van de checklijst?

Als je een aantal signalen hebt aangekruist, is het tijd voor actie. Als medewerker is het verstandig de signalen te bespreken met je leidinggevende, bedrijfsarts, of eventueel een medewerker van de afdeling HR. Als je signalen bij een collega herkent, kun je daar met die collega een gesprek over beginnen. Als je als leidinggevende signalen bij een medewerker ziet, is ook een gesprek nodig. Meer tips vind je bij Signalen van stress herkennen.

 

 In gedrag:  Psychisch/emotionele signalen:  Lichamelijke signalen:

Zichtbare signalen:

 • Overuren en/of achterstand in werk
 • Onderpresteren
 • Prioriteiten verwarren
 • Onzorgvuldig in het werk en/of  het onderhoud van werk
 • Fouten, ongevallen, bijna-ongevallen
 • Geen of nauwelijks pauzes nemen
 • Sociale isolatie
 • Meer en ongezonder eten of drinken
 • Meer roken
 • Van de hak op de tak springen
 • Door kleine tegenslagen overdreven van de wijs raken
 • Prikkelbaar
 • Agressief
 • Angstig
 • Ongeïnspireerd, diep zuchtend
 • Snel schrikken
 • Ongemotiveerd
 • Ontevreden
 • Vergeetachtig
 • Verstrooid, slecht kunnen concentreren
 • Sarcastisch
 • Somber
 • Besluiteloos
 • Chaotisch

 

 • Oververmoeid
 • Vermageren of juist aankomen
 • Nagelbijten
 • Beven, zweten, trillen, tics
 • Huilen
 • Gespannen houding
 • Hyperventileren
 • Huiduitslag
 • Vaker en langer durende verkoudheden, hoofdpijnen en griepjes

 

Niet-zichtbare signalen:

 • Minder en onvoldoende ontspannen, bijvoorbeeld via sport of hobby’s
 • Meer medicijngebruik (slaappillen, kalmeringsmiddelen, maagpillen)
 • Minder en onvoldoende over als lastig ervaren situaties praten
 • Minder en onvoldoende emotionele steun ervaren
 • Geen afstand nemen van het werk, thuis zorgen maken over werkproblemen
 • Verdrietig gevoel, depressief
 • Zelfverwijten, schuldgevoel
 • Angst voor de toekomst
 • Gevoel van onrust
 • Opgejaagd gevoel
 • Onzeker, gevoel mislukkeling te zijn
 • Onwerkelijk gevoel
 • Ongeïnteresseerd gevoel
 • Voortdurend piekeren
 • Spanning in nek en schouders
 • Duizelig, gevoel flauw te vallen, sterretjes zien
 • Slapeloos, vaak wakker of andere slaapklachten
 • Hoofdpijn, migraine
 • Spierpijn
 • Opgeblazen gevoel, indigestie, oprispingen, maagpijn
 • Hoge bloeddruk
 • Hartkloppingen, pijn of druk op de borst

 

Checklijst ‘Signalen op individueel niveau’.
Deze checklijst is afkomstig uit: ‘Werkdruk in de hand – Een praktische aanpak voor managers’ door Aukje van den Bent Beschikbaar gesteld door Ergo-balans en BACTIC, © Aukje van den Bent.