Nazorg en opvang na ongewenst gedrag van collega’s

Bij ongewenst gedrag van collega’s gaat het om pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of ander intimiderend gedrag. Wanneer je daarmee te maken hebt, is dat een nare ervaring. Gelukkig is er goede opvang en nazorg beschikbaar. Als medewerker kun je hulp krijgen van een vertrouwenspersoon om je ervaringen te verwerken.

Tips voor de medewerker

 • Ga eerst na of je drogisterij een eigen vertrouwenspersoon heeft bij wie je terecht kan. De vertrouwenspersoon heeft als taak om:
  • je bij te staan, te begeleiden en advies te geven als er sprake is van ongewenst gedrag van een collega of leidinggevende;
  • te helpen om samen met jou een oplossing te zoeken;
  • je te ondersteunen bij het indienen van een formele klacht bij de klachtencommissie of de directie;
  • je te ondersteunen bij het doen van aangifte bij de politie, als het een strafbaar feit betreft (bijvoorbeeld aanranding, verkrachting en mishandeling).

Let op: jij geeft altijd zelf aan wat de volgende stap is.

 • Als er geen vertrouwenspersoon is binnen jouw drogisterij, kun je terecht bij de arbodienst. Die heeft een eigen vertrouwenspersoon, die je kunt bellen. Informeer bij je leidinggevende van welke arbodienst jullie drogisterij gebruikmaakt.
 • Als je lid bent, kan ook een vakbond je steunen, bijvoorbeeld CNV Dienstenbond  of  FNV Bondgenoten.

Tips voor de leidinggevende / werkgever

 • Ga eerst na of je drogisterij een eigen vertrouwenspersoon heeft bij wie medewerkers terecht kunnen en wat de afspraken zijn in je eigen bedrijf.
 • Als er niets is geregeld, zorg er dan voor dat er een onafhankelijke vertrouwenspersoon voor je drogisterij wordt aangesteld;
 • Zorg dat je medewerkers weten hoe zij de vertrouwenspersoon kunnen bereiken en wat zij van hem of haar mogen verwachten;
 • Als de tussenkomst van een vertrouwenspersoon niet voldoet, kijk dan of er een klachtenregeling is die medewerkers kunnen volgen;
 • Lees zeker ook de tips voor je medewerker door!

Meer weten?

Afspraken over seksuele intimidatie in de drogisterij.