Melden en registreren van incidenten

Als je incidenten registreert, krijg je beter inzicht in wat er gebeurt en hoe vaak. Op basis van die informatie kun je dan maatregelen nemen om de drogisterij veiliger te maken. Het is daarom belangrijk om incidenten goed te melden en vast te leggen.

Tips voor de medewerker

 • Ga na of in je eigen winkel al afspraken bestaan over het melden en registreren van incidenten.
 • Meld incidenten altijd via de geldende procedure. Als er geen procedure is, meld dan incidenten aan je leidinggevende.
 • Neem echt even de tijd om de melding te omschrijven. Als het kan samen met je leidinggevende. Jouw ervaringen kunnen helpen om een nieuw incident te voorkomen.

Tips voor de leidinggevende / werkgever

 • Ga na of in je eigen winkel al afspraken bestaan over het melden en registreren van incidenten.
 • Spreek met je medewerkers af wanneer iets een incident is dat je moet registreren.
 • Voer als het er niet is een registratiesysteem in en stimuleer medewerkers om incidenten te melden.
 • Evalueer elke melding samen met je team.
 • Met een meldingssysteem van agressie-incidenten in jouw drogisterij kun je inzicht krijgen in de hoeveelheid incidenten. En in de aard van de incidenten. Gebruik de informatie uit de meldingen om daadwerkelijk verbeteringen door te voeren. Zo neemt de kans op herhaling van een soortgelijk incident af.
 • Vul als leidinggevende samen met je medewerker het meldingsformulier ‘agressie-incidenten’ in. Leg direct uit waarvoor het wordt gebruikt.
 • Registreer ook agressie-incidenten die de veiligheid en het veiligheidsgevoel van medewerkers aantasten.
 • Gebruik de registratie voor het vastleggen van strafbare feiten. Gebruik die voor overleg met de politie over de preventie en aanpak van criminaliteit.
 • Maak afspraken met de politie en omliggende winkeliers over het doen van aangifte.
 • Kijk of er in je eigen organisatie een procedure is voor meldingen van ernstige incidenten. Een werkgever is in ieder geval verplicht om ernstige incidenten direct te melden bij de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie). Gebruik hiervoor het digitale formulier.

Meer weten?

 • Melden van bedrijfsongevallen bij de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) kan via telefoonnummer 0800- 27 00000 of via het digitale formulier;
 • Meldingsformulier agressie-incident of ander ongewenst gedrag.