Effectief overleg

“Een paar keer per jaar hebben we werkoverleg. We maken dan altijd een rondje waarin we aan iedereen vragen wat er goed gaat en wat er beter kan. Zo kan iedereen zijn ei kwijt. Laatst hebben we met elkaar afgesproken dat iedereen wensen over haar rooster aan de leidinggevende doorgeeft. Die kan daar dan beter rekening mee houden,” zegt medewerker Cheyenne.

Tips voor de medewerker

 • Heb je verbeterpunten die voor meer medewerkers gelden? Vraag dan aan je leidinggevende of dat in een overleg besproken kan worden. Of breng het in tijdens een rondvraag.
 • Ervaar je een probleem? Denk ook alvast na over de oplossing die volgens jou het best passend is. En breng niet alleen het probleem, maar ook de mogelijke oplossing in tijdens het werkoverleg.

Tips voor de leidinggevende / werkgever

 • Werkoverleg vergroot de betrokkenheid en daarmee het werkplezier van de medewerkers.
 • Werkoverleg is ook een prima gelegenheid om het gebruik van deze arbocatalogus te bespreken.
 • Zijn er handboeken of procedures over werkoverleg in jouw organisatie? Maak daar dan gebruik van. Zijn die er niet, lees dan de volgende tips voor een goed werkoverleg:
  • Vraag medewerkers vooraf om voorstellen voor verbeteringen en oplossingen;
  • Stel tijdens het overleg vragen om te toetsen of medewerkers je begrijpen;
  • Vraag zwijgzame collega’s ook eens om hun mening;
  • Zorg voor een duidelijke agenda;
  • Zorg ervoor dat deelnemers elkaar laten uitpraten;
  • Maak een verslag met daarin een actie- en besluitenlijst;
  • Maak een duidelijk onderscheid tussen onderwerpen die geschikt zijn voor werkoverleg en onderwerpen die meer geschikt zijn voor bespreking in een persoonlijk gesprek;
  • Hang een poster op waarop iedereen onderwerpen voor overleg kan noteren;
  • Bespreek in het overleg ook wat goed gaat en waarvan geleerd is;
  • Plan niet te veel onderwerpen in één werkoverleg. Het is beter meer korte overlegmomenten te plannen dan af en toe één langer overlegmoment.

Meer weten?

Wil je weten hoe het werkoverleg beter kan? Ga dan aan de hand van de Checklijst werkoverleg met elkaar na waar het goed gaat en waar het beter kan. Maak op basis van deze checklijst een top 3 van verbeterpunten en ga daar eerst eens mee aan de slag.