Goed samenwerken

“De hoeveelheid klanten is niet te plannen. Als er ineens veel klanten in de winkel staan, gaat de service aan die klanten voor. Dan blijft het andere werk even liggen en stellen we de pauze uit. En als het weer rustig is helpen we elkaar met het werk dat is blijven liggen. Ik help ook mee waar het het hardst nodig is. Onze planning is wel strak, maar geen doel op zich,” zegt leidinggevende Anita.

Tips voor de medewerker

  • Samenwerken lukt alleen als je er echt met elkaar voor gaat. Conflicten ondermijnen die samenwerking. Laat conflicten nooit voortwoekeren;
  • Zie je dat een collega haar werk niet af krijgt, kijk dan samen of je elkaar kunt helpen. En als je ziet dat het slimmer kan, vraag de ander dan of je een tip mag geven;
  • Denk regelmatig na over manieren waarop je de samenwerking en communicatie nog verder kunt verbeteren;
  • Heb oog voor elkaar en voor de klant. Klanten helpen geeft voldoening en gaat over het algemeen vóór opruimwerkzaamheden.

Tips voor de leidinggevende / werkgever

  • Geef als leidinggevende het goede voorbeeld als het om samenwerken gaat. Je hebt daarop een grote invloed.
  • Is het (te) druk, of zijn er verstoringen? Stel dan prioriteiten en vertel je keuzes aan je medewerkers.  Wat moet eerst, wat kan later en wat doe je vandaag niet meer?
  • Kijk eens naar de manier waarop jij leiding geeft.
  • Maak tijd in het rooster voor bijvoorbeeld opruim- en bijvulwerk op die momenten dat dit qua bezoekersaantal en personeelsbezetting het beste kan. Dit bevordert de uitvoering van het werk en het gevoel van rust bij de medewerkers.
  • Geef regelmatig op een goede manier feedback.

Meer weten?

Ga eerst eens na wat de afspraken en mogelijkheden in je eigen winkel zijn om goed samen te werken.