Balans in werk en privé

“Ik weet van iedere medewerker waar haar voorkeuren liggen wat betreft werktijden, en wanneer zij echt niet kan werken. Bij het roosteren, vervanging door ziekte en bij overwerk houd ik daar zoveel mogelijk rekening mee. Het komt slechts zelden voor dat ik iemand moet vragen op een moment dat zij eigenlijk niet wil. En als het écht nodig is? Dan vraag ik het persoonlijk en overleg ik hoe we dit oplossen,” zegt leidinggevende Gerda.

Tips voor de medewerker

 • Verandert er blijvend iets in je thuissituatie? Kijk dan in hoeverre dat effect heeft op je werkafspraken. Kom je hier niet zelf uit, bespreek je wensen en mogelijke oplossingen dan met je leidinggevende. Een goede balans tussen werk en privé is belangrijk.
 • Loop je vaak tegen dezelfde problemen op (bijvoorbeeld op het gebied van kinderopvang)? Probeer dan een vaste oplossing te bedenken. Zoals minder gaan werken, op andere dagen gaan werken, andere opvang regelen.
 • In de CAO staan afspraken over werk en privé. De belangrijkste zijn:
  • Je wordt betrokken bij het overleg over je inroostering;
  • Een individuele aanpassing op je rooster wordt gehonoreerd als dat redelijkerwijs mogelijk is;
  • Heb je kinderen tot en met 5 jaar die gebruik maken van kinderopvang of naschoolse opvang, dan wordt bij het maken van het rooster rekening gehouden met de beschikbaarheid van de opvang;
  • Je hebt recht om in deeltijd te werken. Een verzoek kan alleen worden afgewezen bij zwaarwichtige belangen.
 • Wil je weten hoe de balans werk en privé voor jou is? Doe dan de balans werk en privé-test (15 vragen).

Tips voor de leidinggevende / werkgever

 • Bespreek de balans tussen werk en privé met je werknemers, bijvoorbeeld in een functioneringsgesprek. Zijn er structurele problemen, kijk dan samen naar mogelijke oplossingen.
 • Zorg dat je de persoonlijke wensen van je medewerkers kent op het gebied van roosters. Houd daar zoveel mogelijk rekening mee.
 • Maak problemen, gerelateerd aan de balans werk en privé, bespreekbaar. Kijk samen naar mogelijke oplossingen.
 • Houd bij de vakantieplanning rekening met de volgende punten:
  • Hoeveel vaste, ingewerkte, of gediplomeerde medewerkers tegelijk met vakantie kunnen;
  • Wanneer de medewerkers hun zomervakantie uiterlijk moeten aanvragen;
  • Wanneer het vakantierooster bekend moet zijn.

Meer weten?