Regelmogelijkheden vergroten

“In welke volgorde we ons werk doen en wanneer we  pauze kunnen nemen, hangt af van de dagplanning. Ook kunnen we elkaars hulp inroepen. Als we maar zorgen dat we op afgesproken tijden het werk af hebben dat echt af moet. En natuurlijk de klanten bedienen die binnenkomen,” zegt medewerker Fleur.

Het plannen van het werk is van belang. Vaak wordt dat geregeld in de dagplanning.

Tips voor de medewerker

  • Bespreek met je leidinggevende of er regelmogelijkheden zijn – wat wordt er meegenomen in jouw dagplanning?

Tips voor de leidinggevende / werkgever

  • Geef je  medewerkers waar mogelijk zelfstandigheid bij het bepalen van de werkvolgorde en de werkmethode. Bepaal welke extra regelmogelijkheden je je medewerkers kunt geven. Let er wel op dat niet iedere werknemer even goed met regelmogelijkheden kan omgaan.
  • Medewerkers zien zelf niet altijd waar regelruimte zit. Je kunt ze daarbij helpen.
  • Creëer een sfeer waarin het veilig is om tijdig advies en hulp te vragen aan anderen.
  • Begeleid medewerkers bij het plannen van hun eigen werk. Ze ervaren hierdoor de ruimte die ze hebben om hun werk zelf in te delen. Ze leren dit op een goede manier te doen. Dit resulteert in efficiënter werken.
  • Geef in het rooster duidelijk aan wanneer er ruimte is voor bijvoorbeeld opruim- en bijvulwerk. En wanneer dat qua bezoekersaantal en personeelsbezetting het beste kan. Dit bevordert de uitvoering van het werk en het gevoel van rust bij de medewerkers.

Voorbeeld

“We werken met een taaklijst, waarop iedereen per uur kan zien wat er gedaan moet worden. Iedere medewerker is vrij om te schuiven in die taaklijst. Ruilen van taken mag. En als een taak niet lukt, omdat er bijvoorbeeld veel klanten om aandacht vragen, kun je de taak later uitvoeren. Onze leidinggevende  stimuleert ons om zelfstandig te zijn; zij is onze coach. Zij hakt de knoop door als er keuzes gemaakt moeten worden. Zo is de taaklijst geen doel op zich, maar een hulpmiddel om het werk op tijd af te krijgen,” zegt medewerker Anton.

Meer weten?

Ga eerst eens na wat de mogelijkheden en afspraken in je eigen winkel zijn om regelmogelijkheden te vergroten.