Checklijsten

De onderstaande checklijsten helpen je om de veiligheid in je drogisterij te bevorderen.

  • Checklijst veiligheid
    Deze checklijst helpt je om samen een beeld te krijgen van de veiligheid. De tips in de uitslag verwijzen naar oplossingen in deze arbocatalogus.
  • Voorbeeld incidentmelding ongewenst gedrag
    Met dit formulier kun je snel en eenvoudig verslag doen van een incident van ongewenst gedrag, zoals belediging, bedreiging, seksuele intidimidatie, diefstal, overval.