Werkdruk en verzuim

“Een van de medewerkers is laatst een maand ziek geweest. Naast haar privésituatie speelde de werkdruk ook mee. Lastig dat ze ziek was, want het werk gaat gewoon door. Ik heb samen met haar en de bedrijfsarts een goed terugkomplan gemaakt. Dat pakte goed uit. Ze is sneller teruggekomen dan gepland, omdat ze een paar uur per dag kon beginnen met werk dat voor haar goed te overzien was,” vertelt leidinggevende Kenneth.

Een zekere mate van spanning is gezond en helpt om goed te presteren. Maar te lang te veel stress is ongezond. Het is de kunst om je stressboog op een gezonde manier aan te spannen en daarna weer tijdig te ontspannen.

Tips voor de medewerker

  • Als je leert om signalen van stress op tijd te herkennen kun je ook op tijd actie ondernemen. Kijk eens bij de Signalen van stress herkennen.
  • Als je al (bijna) ziek bent, is het tijd voor actie! Maak een afspraak met je bedrijfsarts of met je leidinggevende en vraag om advies.
  • Sta open voor begeleiding en behandeling, ook wanneer je je nog niet ziek hebt gemeld.

Tips voor de leidinggevende / werkgever

Heb je een werknemer die ziek is, waarbij werkdruk mogelijk een rol speelt?

  • Volg de richtlijnen van je eigen bedrijf over begeleiding van verzuimende medewerkers. Raadpleeg het verzuimreglement en vraag eventueel steun van je eigen leidinggevende of (als die er is) de afdeling P&O.
  • In de folder verzuim door psychische problemen staan ook nuttige tips om te voorkomen dat verzuim langer duurt dan nodig.
  • Het werk gaat door. Voorkom dat het werk nu als extra last op de schouders van collega’s komt te liggen. Denk aan tijdelijk meerwerk van bestaande krachten, tijdelijke inzet van extra krachten of het tijdelijk uitstellen van werk.
  • Maak signalen van stress bespreekbaar in je team. Zorg dat mensen stress-signalen bij anderen en bij zichzelf leren herkennen. En zorg dat ze de ruimte voelen om deze signalen bespreekbaar te maken.
  • Neem tijdig preventieve maatregelen om spanningen of risico´s op werkdruk weg te nemen.