Wat te doen bij winkeldiefstal

Wat mag je als medewerker doen bij winkeldiefstal? Of als je iemand daarvan verdenkt? Het is belangrijk dat je weet wat je moet doen.

Basistip

In heel veel drogisterijen zijn hierover bestaande afspraken. Zorg dat je die kent. Alle onderstaande tips kun je alleen gebruiken als ze aansluiten bij de al bestaande afspraken!

Tips voor de medewerker

Check eerst de bestaande afspraken in jouw drogisterij! Gebruik alle verdere tips als aanvulling.

 • Wat kan ik doen als ik iemand betrap op winkeldiefstal?
 • Mag ik de tassen van de klant controleren?
  • Je kunt altijd vragen of je een tas mag controleren. Als de klant weigert kun je het niet afdwingen. Kijk in de huisregels wat de afspraken hierover in je winkel zijn.
  • Zie verder het formulier winkelverbod.
 • Mag ik zelf een winkeldief aanhouden?
 • Wat mag wel en wat mag niet bij het aanhouden van een winkeldief?
  • Je mag de verdachte aanhouden (dat is vasthouden en/of opsluiten) terwijl je op de politie wacht. Je bent dan verantwoordelijk voor zijn veiligheid en gezondheid. Sluit de verdachte dus niet op in een ruimte met scherpe voorwerpen.
  • Je mag geen geweld gebruiken, behalve als dit is om jezelf te verdedigen.
 • Hoe doe ik aangifte van winkeldiefstal?

Het is belangrijk dat je een training hebt gevolgd of instructie hebt gekregen om de maatregelen op een correcte manier toe te passen. Bespreek dat  met je leidinggevende. En kijk hiervoor ook naar Teamtraining veiligheid

Tips voor de leidinggevende / werkgever

 • Allereerst moet je als leidinggevende goed weten hoe de zaken geregeld zijn bij diefstal in jouw winkel.
 • Het is belangrijk dat je medewerkers de afspraken en procedures kennen. Zorg dat ze deze kunnen terugvinden en bespreek ze regelmatig.  
 • Welke kosten kan ik verhalen op de winkeldief?
  • Zowel de schade die door de winkeldief is veroorzaakt als een vergoeding voor de tijd die je bezig bent geweest met de dief, inclusief het overdragen aan de politie, kun je verhalen op de winkeldief.
 • Hoe kan ik ongewenste personen toegang tot de winkel ontzeggen?
  • Geef een winkelverbod aan diegene die ongewenst gedrag heeft vertoond of een strafbaar feit heeft gepleegd. De branche maakt onderscheid tussen een individueel verbod en een collectief verbod voor een gehele winkelketen of voor een geheel winkelgebied.
  • Ga eerst na of er interne regels, procedures en regelingen beschikbaar zijn voor jouw drogisterij. Als die ontbreken zijn onderstaande links behulpzaam.
  • Download de voorbeeldbrief individueel winkelverbod
   Verenigingswebsite Winkelgebieden.
 • Mag ik groepen (bijvoorbeeld scholieren) de toegang ontzeggen?
  • Wanneer je dit in je huisregels opneemt, dan mag dat. Zorg ervoor dat je huisregels duidelijk zichtbaar zijn bij de ingang van de drogisterij. Ga eerst na of er interne regels, procedures en regelingen beschikbaar zijn voor jouw drogisterij. Als die ontbreken, dan is de onderstaande link behulpzaam:
  • Stel online uw eigen set huisregels samen.
 • Hoe kan ik samen met winkeliers in de straat optreden tegen ongewenste klanten?
  • Door het instellen van een collectief winkelverbod tegen een klant die zich schuldig heeft gemaakt aan ongewenst gedrag. Binnen de detailhandel is een registratiesysteem voor een collectief winkelverbod ontwikkeld.

Meer weten?