Voorlichting over ongewenst gedrag van collega’s

Het is heerlijk werken met fijne collega’s. Maar wat doe je als dat niet zo is? Als je door collega’s  wordt gepest, geïntimideerd, gediscrimineerd of lastiggevallen? De volgende tips kunnen je helpen.

Tips voor de medewerker

Veel winkels hebben al eigen afspraken over omgaan met elkaar. Zorg dat je die afspraken kent.

 • Voorlichting
  Het is gebruikelijk dat je wordt voorgelicht over hoe om te gaan met (on)gewenst gedrag van medewerkers onderling. Dat gaat over:

 • Met wie praat je over ongewenst gedrag?
  • Spreek als het kan eerst direct degene aan die je lastigvalt.
  • Als dat niet helpt of kan, zoek dan hulp. Denk aan een vertrouwde collega, je leidinggevende, de vertrouwenspersoon. Mogelijk is er in jouw bedrijf een telefonische hulplijn.
  • Als je lid bent van een vakbond kan die je helpen.
  • Het is voor je werkgever belangrijk dat jij je werk goed kunt doen. Je mag dus verwachten dat je serieus wordt genomen als je ongewenst gedrag aan wilt kaarten.
  • Het kan zijn dat je juist met je leidinggevende problemen hebt. Kom je daar niet uit, dan kun je je tot de hogere leidinggevende wenden.
  • Probeer er (met hulp) altijd eerst samen uit te komen. Met nog een keer een goed gesprek, werkoverleg, misschien met hulp van een bemiddelaar.
  • Als dat niet lukt kun je een klacht indienen volgens de klachtenprocedure van jouw winkel. De vertrouwenspersoon kan je steunen.
  • Als er geen vertrouwenspersoon is, kan de bedrijfsarts je misschien steunen.
  • Blijf niet rondlopen met problemen. Het is ongezond in een onveilige of onprettige situatie door te werken. Dat hou je niet lang vol en je kunt er ziek van worden.
 • Hoe praat je over ongewenst gedrag?
  Het kan lastig zijn om over ongewenst gedrag te praten, het is toch vaak een gevoelig onderwerp. Dit is een handige manier:

  • Geef eerst de feiten aan. Wat gebeurt er precies?
  • Zeg dan wat dat met je doet. Wat zijn voor jou de (emotionele) gevolgen?
  • Check of de ander dat begrijpt.
  • Kijk of je samen een afspraak kunt maken om iets te veranderen.

Tips voor de leidinggevende / werkgever

 • Veel winkels hebben al eigen afspraken over omgaan met elkaar. Zorg dat je die afspraken kent.
 • Zorg ervoor dat je de afspraken kent over ongewenst gedrag tussen collega’s onderling.
 • In een werkoverleg kun je voorlichting geven aan je medewerkers over wat niet is toegestaan, hoe medewerkers ongewenst gedrag kunnen melden en hoe ze in contact kunnen komen met een vertrouwenspersoon.
 • Lees bovenstaande tips voor je medewerkers eens door.

Meer weten?

Zie voor afspraken over seksuele intimidatie in de drogisterij