Teamtraining veiligheid

Door als winkelteam samen goed op te letten, wordt de winkel veiliger. Samen trainen helpt daarbij, ook omdat je dan weet wat je aan elkaar hebt. Vaak helpt een teamtraining Veiligheid ook om de samenwerking te verbeteren.

Tips voor de medewerker

  • Bespreek met elkaar en je leidinggevende of een teamtraining jullie kan helpen om de winkel veiliger te maken.

Tips voor de leidinggevende / werkgever

  • Je medewerkers moeten weten om te gaan met agressieve klanten en (dreigende) overvallen.
  • Als leidinggevende heb je de taak om je medewerkers te trainen en te begeleiden, zodat ze kennis en de vaardigheden hebben om met onveilige situaties om te gaan.Een goede gesprekstechniek is daarbij belangrijk.
  • Spreek een codewoord af dat omgeroepen wordt bij onveilige situaties. Zorg dat iedereen die code kent en dat iedereen weet wat dan van hen verwacht wordt.
  • Training heeft vooral effect als het onderdeel uitmaakt van de afspraken en als de training met enige regelmaat herhaald wordt. Geef de best getrainde, meest ervaren medewerkers meer taken en bevoegdheden bij incidenten.

Meer weten?