Openings- en sluitingsbeleid

Bij openings- en sluitingsovervallen zijn de daders meestal uit op de inhoud van de kluis of op de dagopbrengst. Dan is opletten belangrijk, juist voor de veiligheid van de medewerkers. In deze maatregel vind je tips om overvallen te voorkomen.

Tips voor de medewerker

Maatregelen om openingsovervallen te voorkomen:

 • Bij  openingsovervallen hebben de daders het vaak gemunt op omzet die in de kluis is opgeborgen.
 • Bekijk de omgeving en check op sporen van inbraak voor je opent. Zijn er onbekende mensen of voertuigen dicht bij de ingang? Breek bij twijfel de openingsprocedure af en waarschuw onmiddellijk.
 • Doe het alarm af en sluit daarna direct de deur weer.
 • Deuren steeds weer sluiten en op slot is heel belangrijk.
 • Open als het kan altijd met twee of meer mensen de winkel. Als je alleen werkt gelden er aparte tips.
 • Spreek altijd met elkaar af op een andere plaats dan bij de ingang, bijvoorbeeld aan de overkant. Ga dan als alles veilig is samen naar de ingang.
 • Let op onbekend personeel van vroege leveranciers en hou er rekening mee dat overvallers met een bekende leverancier kunnen meelopen.
 • Hou toezicht bij het laden en lossen.
 • Pas het RAAK-principe toe.

Maatregelen om sluitingsovervallen te voorkomen:

 • Overleg met elkaar hoe je omgaat met sluiting als er nog klanten in de winkel zijn. Het advies is om stipt op tijd te sluiten. Als je in een grootwinkelbedrijf werkt, kun je navragen wat de regels zijn.
 • Laat de laatste klanten één voor één naar buiten.
 • Voor nieuwe klanten geldt: “gesloten is gesloten”.
 • Doe voordat je weg gaat een brand- en sluitronde. Als het kan met zijn tweeën. Kijk of er geen achterblijvers zijn. En er niet met ramen, deuren en camera’s is geknoeid.
 • Sluit als het kan minstens met twee mensen. Het is nog beter om met z’n allen tegelijk te vertrekken.
 • Let op vreemde mensen of auto’s bij de uitgang. Bij twijfel blijf je binnen wachten en bel je de politie.

Tips voor de leidinggevende / werkgever

 • Check eerst de afspraken in je eigen drogisterij.

Maatregelen om openingsovervallen te voorkomen:

 • Monteer op de personeels- en leveranciersingang een deurspion of een kijkraam zodat je kunt zien wie er naar binnen wil. Zorg voor goede verlichting en een bel aan de buitenzijde van het pand.
 • Maak een sleutelbeheerplan. Beperk het aantal sleutels dat gebruikt wordt. Neem sleutels van vertrekkende personeelsleden in en werk met sleutels die beveiligd zijn tegen kopiëren. Ook is het verstandig om een ’sleutelregistratiekaart’ in te voeren. Hierop kan je noteren wie welke sleutel heeft.
 • Zorg, indien mogelijk, voor een openingsvertraging van tenminste 15 minuten tussen het activeren van de kluis en het vrijgeven van de kluisdeur.
 • Sommige tijdsloten kennen bloktijden. Hierdoor kan binnen tevoren geprogrammeerde tijdsblokken de kluis nooit geopend worden.
 • Als je met openingsvertraging werkt, is het zaak dit op diverse plaatsen in de zaak duidelijk kenbaar te maken met een pictogram en/of tekst. Zo voorkom je dat de overvaller het idee krijgt dat zijn slachtoffer de voortgang van de overval saboteert.
 • Neem na sluiting de dagopbrengst en/of de kluissleutel niet mee naar buiten.

Maatregelen om sluitingsovervallen te voorkomen:

 • De winkelverlichting dient (met uitzondering van de nachtverlichting) bij sluiting pas enige tijd later uit te gaan.
 • Koppel deze winkelverlichting aan het inbraakalarm.
 • Lees ook de tips voor je medewerkers.

Meer weten?