Omgaan met geld

“Eenmaal per twee jaar wordt er een training met echte acteurs georganiseerd om overvallen te voorkomen,” vertelt medewerkster Talitha.

Hoe ga je veilig om met geld, de kassa en het waardetransport? Hoe verklein je de kans op overvallen in de winkel en op grepen in de kassa? Hier vind je tips.

Tips voor de medewerker

Een veilige kassa

 • Zorg dat er niet meer geld in de kassa zit dan nodig. Room regelmatig af en vraag klanten om te chippen of te pinnen.
 • Laat de kassa niet onnodig open staan en zorg dat klanten er niet te makkelijk bij kunnen of er in kunnen kijken.

Tips voor de leidinggevende / werkgever

Een veilige kassa

 • Zorg dat er in de kassa niet meer zit dan het noodzakelijke wisselgeld. Dit kan door regelmatig af te romen. Dat kan in een afroomkluis bij de kassa waarin grote bankbiljetten direct kunnen worden opgeborgen. Of in een kluis met tijdslot of tijdvertraging buiten de winkelruimte.
 • Tel geld in een aparte, afsluitbare ruimte of in een afgesloten winkel, waarbij je niet zichtbaar bent voor klanten en voorbijgangers.

Veilig geldtransport

 • Neem geld nooit mee naar huis, maar stort het dagelijks af bij de bank.
 • Als je in een grootwinkelbedrijf werkt, vraag dan eerst naar de regeling voor het geldtransport. In alle andere werksituaties: zorg voor veilig geldtransport door tenminste een van de volgende maatregelen:
  • Inschakelen van professioneel geldtransport verdient de voorkeur (eventueel georganiseerd samen met andere winkeliers in de omgeving);
  • Variatie in tijdstip, route en wijze van vervoer;
  • Transport en afgifte van het geld door meer personen en niet in herkenbare winkelkleding.
 • Communiceer het beleid rondom geldbehandeling alleen met de direct betrokkenen. Behandel de maatregelen als bedrijfsgeheim en neem dit op in je huishoudelijk reglement.

Meer weten?