Agressie- en overvaltraining

Door te oefenen in het juist handelen bij agressie en overval kun je als medewerker in de drogisterij jezelf voorbereiden. Tegelijkertijd werk je aan het voorkomen van agressie en het juist handelen bij een (dreigende) overval.

Tips voor de medewerker

 • Vraag na wat er in je winkel is afgesproken over het volgen van een training en volg de regels van jouw winkelbedrijf op.
 • Als je zelf wilt oefenen in het juist handelen tijdens bijvoorbeeld agressie, geweld, winkeldiefstal of een overval, dan kun je een training volgen. Je kunt je leidinggevende om zo’n training vragen.
 • Pas het RAAK principe toe!
  • R = Rustig blijven. Overvallers komen niet voor jou maar voor het geld;
  • A = Accepteren van de situatie. Ga ervan uit dat alles echt is. De dader, de wapens, de dreigementen.
  • A = Afgeven van het gevraagde. Werk de daders niet opzettelijk tegen en vermijd toespelingen in de richting van de daders op een latere herkenning;
  • K = Kijken. Een goed signalement vergroot de kans op aanhouding van de daders.

Tips voor de leidinggevende / werkgever

 • Ga eerst na wat de afspraken in je eigen bedrijf zijn, bijvoorbeeld over opleidingen.
 • Ga na of alle medewerkers een overvalinstructie of een training hebben gekregen.
 • Train het personeel. Met een bedrijfstraining of bijvoorbeeld de groepstraining ‘Veilig in de winkel‘. Samen met collega’s en een acteur speel je dan praktijksituaties na. Een prima voorbereiding voor als er echt iets gebeurt, maar vooral ook goed ter voorkoming van agressie of winkeldiefstal.
 • Zorg dat alle medewerkers de plaats van de kluis weten aan te wijzen.
 • Pas de tips voor je medewerkers ook op jezelf toe.

Meer weten?