Aandacht voor leidinggeven rond veiligheid

“Je veilig voelen in onze drogisterij. Daar zetten we stevig op in. Bij het teamoverleg mag iedereen spuien wat goed en fout gaat. De medewerkers weten dat we er samen alles aan moeten doen om de veiligheid in de winkel te vergroten,” volgens leidinggevende Frits.

Veiligheid is een zaak van leidinggevenden en medewerkers samen. Als zij samen goed omgaan met onveilige situaties en daar op een goede manier over praten kunnen ze er ook heel wat aan doen. Deze maatregelen gaan over een goed samenspel tussen leidinggevende en medewerker om veiligheid te bevorderen.

Tips voor de medewerker

 • Denk na wat je in je werk van je leidinggevende nodig hebt. Vertel dat zo precies mogelijk aan je leidinggevende.
 • Jij ziet veel van wat er in de winkel gebeurt. Je kunt dus onveilige situaties melden bij je leidinggevende en suggesties doen voor verbetering.

Tips voor de leidinggevende / werkgever

 • Een leidinggevende hoort het goede voorbeeld te geven. Ga dus op een correcte manier om met je medewerkers. En spreek hen aan op hun gedrag bijvoorbeeld bij pesten, intimiderende opmerkingen, seksuele intimidatie, agressief gedrag en discriminatie. Dat geldt zowel voor ongewenst gedrag tussen collega’s als tegenover klanten.
 • Heeft één van je medewerkers last gehad van ongewenst gedrag van een klant of collega? Wijs haar dan op de mogelijkheid contact op te nemen met een vertrouwenspersoon, P&O of de bedrijfsarts (afhankelijk van de afgesproken procedures in je eigen organisatie).
 • Toon betrokkenheid bij je medewerker die een situatie heeft meegemaakt van ongewenst gedrag.
 • Communiceer duidelijk met je medewerkers.
 • Stel je op als coach. Investeer in de zelfstandigheid van je medewerkers. Geef goede feedback.
 • Stel je medewerkers regelmatig de volgende coachvragen:
  • Wanneer had je vandaag een veilig gevoel tijdens je werk?
  • Wanneer juist niet?
  • Heb je ideeën hoe we dat kunnen aanpakken?
 • Doet een medewerker iets anders dan jij wilt?
  • Vraag haar dan eerst waarom ze het zo doet;
  • Luister naar haar en leg uit waarom je het anders wilt;
  • Begeleid haar de goede kant op door haar te vertellen hoe jij het wilt.
 • Leer signalen van ongewenst gedrag van medewerkers onderling en van klanten bij je medewerkers te herkennen, zodat je er tijdig op kunt reageren.
 • Pas deze tips ook op jezelf toe!