Aansprakelijkheid

Redactioneel samenstellers en technisch uitvoerenden van deze arbocatalogus doen hun uiterste best voor adequate, actuele en correcte informatie.
Zij kunnen echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige vorm van schade, direct of indirect, die het gevolg is van de gegeven informatie, van technische storingen of van functies in deze website.

'Met plezier werken in de drogisterij' is gemaakt in opdracht van de sociale partners: